Quratul Aeni,S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK: 6035762663300033
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: IPA
Status: PNS
Jenis GTK: Guru IPA
Alamat :
quratul@smpn23sinjai.sch.id