HAFSAH,S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK: 3344748650300003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: PPKn
Status: PNS
Jenis GTK: Guru PPKN
Alamat : Puncak
hafsa@smpn23sinjai.sch.id